Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Proost & Co ten aanzien van de webshop u op het volgende m.b.t. de inhoud van deze webshop: De webshop en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Proost & co. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proost & Co. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze webshop getoonde informatie wordt door Proost & Co met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Proost & Co behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Proost & Co alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Proost & Co niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de webshop via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Proost & Co, welke geen eigendom zijn van Proost & Co, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Proost & Co. Hoewel Proost & Co uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Proost & Co worden onderhouden wordt afgewezen.